Warning: Use of undefined constant WPLANG - assumed 'WPLANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/fs2/44/benkkufi/public_html/wp-content/plugins/LayerSlider/classes/class.km.autoupdate.v3.php on line 73
Työnteon tulee kannattaa - Ben ZyskowiczBen Zyskowicz
Yrittäjyyttä edistettävä
20/02/2015

Työnteon tulee kannattaa

KESKIVIIKKONA 6. MARRASKUUTA 2013 kello 14.01

Ben Zyskowicz /kok:  Arvoisa herra puhemies! Hyvät kollegat! Heti alkuun haluan vastata herra puhemiehen kysymykseen ja todeta, että minun mielestäni tämä uudistuskokonaisuus on hyvä. Erityisesti annan hallitukselle kiitosta ja myös työmarkkinajärjestöille siitä, että tässä uudistuksessa toteutetaan se mahdollisuus, että henkilö voi todellakin ansaita 300 euroa kuussa ilman, että hän työttömyysturvaansa menettää, ja 400 euroa kuussa ilman, että asumistukea sen vuoksi leikataan. Tämä kannustaa työntekoon, kannustaa työn vastaanottamiseen, ja tämä on ilman muuta hyvä ja kannatettava uudistus.Tietystikään ei pidä kuvitella, että tämä on ongelmaton asia. Esimerkiksi sellainen ongelma tähänkin liittyy, että kun se 300 euroa on tienattu kuussa, niin sen jälkeen sen seuraavan 10 tai 100 euron tienaaminen ei enää olekaan samalla tavalla kannustavaa ja kannattavaa. Mutta on parempi, että työtön henkilö, jos mahdollista, tekee työtä kuussa sen 300 euron edestä ja sen jälkeen ei enää ole kiinnostunut keikoista kuin että hän ei olisi kiinnostunut tällaisista lyhytaikaisista keikoista lainkaan, eli uudistus on mielestäni parannus.Työnteon pitäisi aina olla kannattava ja kannustava vaihtoehto työkykyisille työikäisille ihmisille joutenoloon verrattuna. Valitettavasti näin ei aina ole, ei tämän uudistuksen jälkeenkään, sitten tämän suojaosuuden jälkeen. On valitettavaa, että meillä on yhteiskunta, jossa ei voida sanoa, että työnteko on aina kannattava ja kannustava vaihtoehto.Itse olen sitä mieltä, että se kyllä on sitä pitkällä aikavälillä. Se tuo elämänhallintaa asianomaiselle ihmiselle, se tuo mahdollisuuksia parempaan työllistymiseen myöhemmin, se tuo sosiaaliturvaa, eläketurvaa ja niin edelleen. Mutta on ymmärrettävää, että lyhyellä aikavälillä varsinkaan nuoret ihmiset eivät kovin paljon kanna huolta siitä, mikä on heidän eläkkeensä vuosikymmenten päästä, vaan katsovat asiaa hyvin lyhyellä aikavälillä, ja silloin näyttäytyy joissakin tilanteissa asia sellaiselta, että työnteko ei kannata. Se on meidän päättäjien vika siinä mielessä, että meidän pitäisi pystyä nämä erilaiset parametrit sosiaaliturvan, verotuksen osalta sellaisiksi säätämään, että työnteko olisi aina kannattava ja kannustava vaihtoehto. Mutta kuten tiedämme, se ei ole helppoa.Kun täällä edellä todettiin, että tämä olisi ensimmäinen kerta, kun näihin kannustinloukkuihin nyt puututaan, niin se on vähän historiaton näkemys. Aikanaan Lipposen ykköshallituksen aikana asetettiin hallituksesta oikein kannustinloukkutyöryhmä, jota silloinen ministeri Arja Alho veti ja joka työryhmä esitti tiettyjä muutoksia, joilla näitä kannustinloukkuja silloin pystyttiin lieventämään. Mutta sellaisen järjestelmän aikaansaaminen, että aina kannattaisi tehdä työtä, vaikka lyhytaikaista, pienituloista, väliaikaista, ei ole helppoa, kun samanaikaisesti haluamme pitää huolta siitä, että kaikilla kaikissa olosuhteissa on riittävät edellytykset taloudellisesti ja sosiaalisesti elämän ylläpitämiseen.

Kun puhutaan erilaisista perustulomalleista tai kansalaispalkkamalleista, niin haluan vain sanoa, että jos ne olisivat oikeasti helppo ja suoraviivainen ratkaisu näihin kannustinongelmiin, niin kyllä näihin kansalaispalkka- ja perustuloratkaisuihin varmasti jo olisi päädytty. Ne eivät ole ongelmattomia eivätkä suoraviivaisia ratkaisuja näihin ongelmiin.

Mutta kuten sanoin, ponnistelua pitää jatkaa, jotta työnteko olisi aina kannattavaa, koska se on hyvin demoralisoivaa myös ja hyvin väärä viesti päättäjiltä, että esimerkiksi nuoret ihmiset tietävät keskinäisen tiedonvaihdon ja kokemusten perusteella, että ryhtymällä työntekoon, jos se on pienipalkkaista työtä, siitä ei juurikaan sen enempää saa kuin olemalla sosiaaliturvan varassa, ja varsinkin jos laskee myös vapaa-ajalleen jonkun arvon ja ottaa huomioon työhön osallistumisen aiheuttamat lisäkulut, niin kyllä se työhön osallistuminen joissakin tilanteissa on hyvin vähän kannattavaa.

Sitten meillä on olemassa näitä sossutatuja sun muita, jotka elävät yhteiskunnan piikkiin ja ovat sitä mieltä, että tämä on riittävä toimeentulo heille ja työnteko tai opiskelu ei paljoa kiinnosta. Itse olen jo vuosien saatossa esittänyt, että varsinkaan nuorille ihmisille ei pitäisi lainkaan maksaa tukea joutenolosta vaan aina pitäisi tarjota mutta myös edellyttää jonkinlaista osallistumista.

Nythän tässä nuorisotakuussa on idea, että aina pitää tarjota osallistumista: työntekoa, harjoittelua, opiskelua, kuntouttavaa työtoimintaa ja niin edelleen. Mutta nuorisotakuussa ei ole se idea, että pitää tarjota ja edellyttää. Minun mielestäni varsinkin nuorille aina pitäisi tarjota ja heiltä edellyttää tällaista osallistumista, ja siinä mielessä olen hyvin tyytyväinen siihen, että ministeri Risikko on avannut keskustelun niin sanotusta vastikkeellisesta tai osallistavasta sosiaaliturvasta, ja olen myös tyytyväinen siihen, että keskustan nykyinen puheenjohtaja on asettunut tukemaan tätä ajatustani siitä, että nuorille ei maksettaisi tukea kotiin vaan heille tarjottaisiin mutta myös heiltä edellytettäisiin jotain osallistumista. Tämä olisi nuoren oman elämänhallinnan ja tulevaisuuden kannalta varmasti hyvä ratkaisu, ja se olisi myös yhteiskunnan kokonaisedun kannalta hyvä ratkaisu.

Herra puhemies! Tässä oli vastaus kysymykseenne.

 

TIISTAINA 8. HELMIKUUTA 2011 kello 14.01

Ben Zyskowicz /kok (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Kokoomus on työn puolue. (Ed. Gustafsson: Oli!) Se tarkoittaa sitä, että me tiedostamme sen, että kaikki hyvinvointi perustuu viime kädessä työntekoon ja yrittäjyyteen. Siksi ihmettelemme sitä, miksi juuri työntekoa pitäisi verottaa paljon ankarammin kuin lähes kaikkea muuta.Miksi juuri työntekoa pitää verottaa ankarammin kuin esimerkiksi kulutusta, hyvin paljon ankarammin? Miksi, ed. Heinäluoma, vastustatte sitä, että sen kolmivuorotyötä tekevän sairaanhoitajan, joka maksaa kovempaa veroa kuin se mainitsemanne osinkomiljonääri, työnteon verotusta kevennettäisiin? Me olemme sitä mieltä, että sitä saa ja sitä pitääkin keventää.Vihreitä ja heidän viikonloppupuheitaan ihmettelen. Kun painopistettä on siirretty työnteon verottamisesta ympäristön verottamiseen, se on ollut hyvää, mutta kun kokoomus sen tekee, se onkin huonoa.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs2/44/benkkufi/public_html/wp-content/plugins/slickquiz/php/slickquiz-front.php on line 59